Wybrane algorytmy w postępowaniu położnej

Według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnn. 20.09.2012r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaiu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

Kierownictwo naukowe

Polskie Towarzystwo Neonatologiczne
Prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa
Uniwersytet Medyczny (Poznań)
Polskie Towarzystwo Położnych
Prof. UM dr hab. Beata Pięta (Poznań)
Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych
Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej
Prof. dr hab. med. Krzysztof Czajkowski (Warszawa)
Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej

Szkolenia

Zobacz poprzednie

Opole 15.09.2016

Zielona Góra 16.09.2016

Szczecin 17.09.2016

Białystok 23.09.2016

Olsztyn 24.09.2016

Kielce 6.10.2016

Rzeszów 7.10.2016

Lublin 8.10.2016

Wroclaw 27.10.2016

Kraków 28.10.2016

Katowice 29.10.2016

Poznań 3.11.2016

Gdańsk 4.11.2016

Bydgoszcz 5.11.2016

Łódź 7.11.2016

Warszawa 8.11.2016

ZAREZERWUJ MIEJSCE


OKWykładowcy

Prof. UM dr hab. Beata Pięta
Prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa

Tematyka wykładów

1. Dokumentacja medyczna od 01.01.2016 według rozporządzenia Ministra Zdrowia
- Nowa Książeczka Zdrowia Dziecka
- Nowa Karta Ciąży.
2. Prezentacja oraz zasady nabodów na kurs specjalistyczny ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych
3. Prezentacja wykazów z rozporządzenia Ministra Zdrowia (20.10.2015), które mogą być ordynowane przez pielęgniarki i położne
- substancje czynne zawarte w lekach
- badania diagnostyczne
- środki spożywcze hydrolizaty białek - dieta eliminacyjna mlekozastępcza

Akademia Nutricia - Prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa (Poznań)

1. Specjalne wymogi żywieniowe wcześniaków & rola położnej w opiece nad wcześniakiem.
2. Mechaizmy powstawania oraz zapobieganie alergii pokarmowej
3. Problemy trawienne niemowląt: od dyskomfortu trawiennego po kolki i ulewania
4. Karmienie piersią, jak wspierać laktację

Pliki do pobrania

Akademia-położnej - komunikat 2016
Akademia położnej - potwierdzenie uczestnictwa

Archiwalne pliki do pobrania - kliknij aby zobaczyć