Wybrane algorytmy w postępowaniu położnej

Według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnn. 20.09.2012r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaiu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

Kierownictwo naukowe

Polskie Towarzystwo Neonatologiczne
Prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa
Uniwersytet Medyczny (Poznań)
Polskie Towarzystwo Położnych
Prof. UM dr hab. Beata Pięta (Poznań)
Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych
Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej
Prof. dr hab. med. Krzysztof Czajkowski (Warszawa)
Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej

Szkolenia

Zobacz poprzednie

Opole 15.09.2016

Zielona Góra 16.09.2016

Szczecin 17.09.2016

Białystok 23.09.2016

Olsztyn 24.09.2016

Kielce 6.10.2016

Rzeszów 7.10.2016

Lublin 8.10.2016

Wroclaw 27.10.2016

Kraków 28.10.2016

Katowice 29.10.2016

Poznań 3.11.2016

Gdańsk 4.11.2016

Bydgoszcz 5.11.2016

Łódź 7.11.2016

Warszawa 8.11.2016

ZAREZERWUJ MIEJSCE


OK
Wykładowcy

dr hab. N.med. Prof.nadzw. Barbara Królak
dr n. med. Ewa Głuszczak-Idziakowska
dr n. med. Iwona Domżalska Popadiuk
dr n.med. Maria Wilińska
dr n.med. Tomasz Szczapa
prof. Ryszard Lauterbach

Tematyka wykładów

1. Poprawa opieki okołoporodowej – propozycje rozwiązań, analiza barier.
Nowe standardy postępowania medycznego w ciąży powikłanej, w łagodzeniu bólu porodowego.
2. Znaczenie czynników żywieniowych w promocji zdrowia człowieka.
3. Koordynowana opieka nad ciężarną i noworodkiem kompleksowa opieka medyczna nad matką w okresie ciąży, porodu, połogu oraz jej nowo narodzonym dzieckiem, pełna dostępność do świadczeń zgodnie ze wskazaniami medycznymi, możliwość zgłaszania do programu na każdym etapie ciąży

Akademia Nutricia - Prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa (Poznań)

1. Najczęstsze problemy dotyczące żywienia w okresie wczesnodziecięcym.
2. Wpływ flory bakteryjnej jelit na funkcjonowanie przewodu pokarmowego.

Pliki do pobrania

Akademia-położnej - komunikat 2016
Akademia położnej - potwierdzenie uczestnictwa
Zamów bezpłatne materiały edukacyjne

Programy do pobrania

Ogólnopolskie warsztaty dla Pielęgniarek i Położnych z Oddziałów Neonatologicznych – Poznań 25-26.11 2016
Ogólnopolski Zjazd Położnych – Warszawa 17-18.03 2017

Akademia Położnej WROCŁAW 27.10 - PROGRAM
Akademia Położnej KRAKÓW 28.10 - PROGRAM
Akademia Położnej KATOWICE 29.10 - PROGRAM
Akademia Położnej POZNAŃ 3.11 - PROGRAM
Akademia Położnej GDAŃSK 4.11 - PROGRAM
Akademia Położnej BYDGOSZCZ 5.11 - PROGRAM
Akademia Położnej ŁÓDŹ 7.11 - PROGRAM
Akademia Położnej WARSZAWA 8.11 - PROGRAM

Archiwalne pliki do pobrania - kliknij aby zobaczyć